Podmínky zapůjčení vozu


Požadované doklady

Občanský průkaz, řidičský průkaz (min. rok starý).
Cizinci předkládají pas + ID kartu, na které je uvedena adresa trvalého pobytu.

Kauce

Vratná kauce činí minimálně 3 000,- Kč.

Pojištění

Všechna vozidla mají zákonné pojištění i havarijní pojištění se spoluúčastí 5% (minimálně 5 000,- Kč)

Asistenční služby

Vozidla mají sjednanou asistenční službu ČSOB Pojišťovny v případě havárie nebo poruchy vozidla.

Cesty do zahraničí

Pokud bude nájemce cestovat do zahraničí, je povinen tuto informaci nahlásit půjčovně. Užívat vozidlo v zahraničí může nájemce jen se souhlasem autopůjčovny. Pokud tak neučiní, veškeré náhrady spojené s případnou pojistnou událostí nebo poruchou vozu hradí nájemce sám.